مرکز پژوهش و درمان اتیسم

اهداف آموزشی مهم برای کودکان با اختلال اوتیسم

رفتار و مهارت مختلف در کودکان اتیسم

رفتارها و مهارت هاي مختلف و متفاوتي در كودكان با اختلالطيف اوتيسم وجود دارد كه به عنوان اهداف درمان بايد براي بهبود آنها تلاش شود. اين اهداف درماني را مي توان به دو دسته ي كلي تقسيم كرد:
۱٫ افزايش مهارت ها ۲٫ كاهش رفتارها
۱٫ افزايش مهارت ها
مهارت هاي قابل افزايش در اين كودكان را مي توان به ۱۰ بخش تقسيم كرد:
۱-آمادگي براي يادگيري: اين تكاليف به عنوان پايه هاي بنيادين براي كسب مهارت هاي ديگر تلقي مي شوند و مواردي نظير مهارت¬های مرتبط با نشستن، برقراری ارتباط چشمی و توجه به محرك هاي صوتي و تصويري محيطي، دستور پذیری و تقلید سادهرا شامل مي شوند.

۲-ارتباط: تكاليف ارتباطي شامل علائم كلامي و غير كلامي هستند كه به منظور سهيم شدن در تجربيات، هيجانات، رفتارها و يا اطلاعات يكديگر از آنها استفاده مي كنيم. اين سيستم ارتباطي از علائم و نشانه ها براي بيان و فهم سود مي برد. مواردي نظير ادراك، قواعد گفتار، نحوه ي گفتار، بحث، خزانه ي لغات و كاربرد لغات در بافت مناسب را شامل مي شود.

۳-كاركردهاي شناختي سطح بالا: اين تكاليف به مهارت هاي حل مسئله مربوط مي شود. اين كاركردها ضريب هوش، حافظه ي كاري، كاركردهاي اجرايي، مهارت هاي سازماندهي، و تئوري ذهن را شامل مي شود.

۴-مهارت هاي بين فردي: اين مهارت ها مواردينظير توجه تقسيم شده، دوست يابي،بازي اجتماعي و وانمود سازي، درگيري اجتماعي، حل مسائل مرتبط با موقعيت هاي اجتماعيو مشاركت مناسب در فعاليت هاي گروهي را شامل مي شود.

۵-مهارت هاي تحصيلي: اين طبقه شامل انجام تكاليفي مي شود كه برای موفقيت در مدرسه ضروري هستند. فهم مفاهیم متضاد و مفاهیم پیش نیاز ریاضی، فهم و تشخيص رنگ، فهم توالي و شناخت اعداد از جمله مهارت هاي پيش از مدرسه هستند. خواندن، نوشتن، حساب، علوم، تاريخ و يا مهارت هاي تحصيلي ديگري كه براي قبولي در امتحانات مدرسه نيازمند به يادگيري آنها هستيم، از جمله مهارت هاي تحصيلي مربوط به سن مدرسه مي باشند.

۶-مهارت هاي حركتي: مهارت هاي حركتي شامل تكاليفي است كه نيازمند هماهنگي سيستم هاي ماهيچه اي بدن براي انجام حرکات درشت و ريز و يا هماهنگي حركتي است. مهارت هاي حركتي ریز نيازمند دستكاري اشياء با استفاده از حركات دقيق بهمنظور ايجاد پيامدهاي دلخواه مي باشد. مثلا قيچي كردن، رنگ كردن، نوشتن، تايپ كردن و نخ كردن مهره ها. مهارت هاي حركتي درشت شامل حركت ماهيچه هاي بزرگتر مي باشد. مثلا نشستن، راه رفتن، برخواستن، پرتاب كردن و در اختيار گرفتن توپ.

۷-مسئوليت شخصي: اين تكاليف شامل فعاليت هاي روزمره ي زندگي نظير غذا خوردن، خوابيدن، لباس پوشيدن، دستشويي رفتن، بهداشت فردي، فعاليت هاي خانوادگي و اجتماعي، مهارت استفاده از تلفن، مديريت زمان و پولو دفاع مي باشد.

۸-تلفیق و جا دادن: اين مورد شامل قرار دادن فرد در محيط هایي نظير كلاس هاي آموزشي عمومي، مدرسه، كلاس آموزش فردي و مواردي از اين قبيل را شامل مي شود. اگرچه جايگزيني يك مهارت نيست اما نقش بسيار مهمي در پيشرفت برنامه هاي درماني دارد.

۹-بازي: تكاليف بازي شامل فعاليت هاي غير مرتبط با تحصيل و كار مي باشد، به طور نمونه دستكاري اسباب بازي به منظور فهم نحوه ي عمل آن و در سطح بالاتر شناخت مفاهیم انتزاعی و اجتماعی مثل رقابت و همدلی با استفاده از بازی.

۱۰-خود تنظيمي: تكاليف خود تنظيمي شامل مديريت رفتارهاي خود به منظور رسيدن به هدفي خاص مي باشد، و مواردي نظير تلاش، پايداري، انتقال توجه، داشتن برنامه، كنترل و مديريت خود، دفاع از خود، مديريت زمان و يا سازگاري با تغييرات محيطي را شامل مي شود.
۲٫کاهش رفتارها
براي برخي از افراد با اختلال اوتيسم، درمانگر نيازمند درماني است كه رفتارهايي را كه در زندگي روزمره اختلال ايجاد مي كند كاهش دهد. اين رفتارهاي چالش بر انگيز را مي توان به ۳ دسته تقسيم كرد.
۱-رفتارهاي مشكل ساز: اين رفتارها مي تواند براي خود شخص يا ديگران آسيب زا باشد. به طور نمونه آسيب به خود، پرخاشگري، تخريب محيط، و يا رفتارهاي جنسي نامناسب.
۲-الگويي از فعاليت ها، علايق و رفتارهاي تكراري و محدود:مثلا رفتارهاي كليشه اي و جبري، گفتار نامناسب و يا علايق محدود.
۳-رفتارهاي مرتبط با تنظيم هيجان و حواس: تنظيم هيجانات و حواس موجب مي شود كه فرد بتواند سطح برانگيختگي و پاسخ دهي خود به محرك هاي محيطي را با توجه به شرايط، منعطف و تعديل كند

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *